La Ruta dels Indiketes estarà en període de proves fins a Juny de 2023, moment en què es farà la inauguració oficial.

Col·labora aquí reportant els errors detectats a la ruta i amb qualsevol suggeriment.

Errors detectats / suggeriments

La Ruta dels Indiketes estará en periodo de pruebas hasta el mes de Junio de 2023, momento en que se hará la inauguración oficial.

No obstant això pot començar a fer Ruta dels Indiketes i col·laborar reportant qualsevol tipus d'error que pugui detectar als tracks (GPS), fent suggeriments de millora de qualsevol tipus o simplement aportant el seu testimoni.

Ompliu el següent formulari i feu clic a enviar: